Albatya Galbatya

Comedy
,

Cast & Crew

, ,

Event Description

विक्षिप्त राजा, त्याचे तसेच चक्रम सेनापती आणि प्रधानजी, ज्योतिषाने राजकन्येचा विवाह अलबत्या गलबत्या नामक एका सामान्य माणसाशी होईल अशी वर्तवलेली भविष्यवाणी, त्याचं हे भाकित खोटं ठरवण्यासाठी राजानं राजकन्येलाच नजरकैदेत टाकणं, अलबत्या गलबत्या या फाटक्या माणसाची जंगलात चेटकीणीशी गाठ पडणं आणि तिनं एका गुहेतून जादूची काडेपेटी आणून देण्याच्या बदल्यात अलबत्याला भरपूर हिरेमाणके, जडजवाहिर देण्याची दिलेली ऑफर, जादूची काडेपेटी मिळवण्यातल्या अडचणी, चेटकिणीची दुष्ट कारस्थानं, अलबत्याची राजकन्येशी भेट, चेटकिणीच्या कारवायांवर अलबत्यानं त्याच्या सवंगडय़ांच्या मदतीनं केलेली मात.. वगैरे होत शेवटी राजकन्या आणि अलबत्याचं ‘शुभमंगल’ होतं.. अशी छानपैकी मुलांना आवडेलशी ‘अलबत्या’ची गोष्ट!!

यातील चेटकीणची भूमिका मराठी रंगभूमीवरील एक चतुरस्र अभिनेते वैभव मांगले साकारत आहेत.

Event Guidelines

Categories

Gallery

Other Events by

Reviews Add review

Register Your Business, It's Free

Listing your business with All About City it's an easy and free way to promote digitally with advance features and extend your reach to potential customers

Share this Page

Facebook Twitter LinkedIn Whats App Instagram SMS Email